Tạo một cửa hàng và
chọn gói dịch vụ phù hợp với bạn

Miễn phí sử dụng dịch vụ trong 1 năm

Gói miễn phí

Lựa chọn phù hợp dành cho người mới kinh doanh

Gói tính phí

Lựa chọn đẳng cấp cho bán hàng chuyên nghiệp.

Giá dịch vụ Miễn phí 190.000 vnđ/tháng
Tính năng quản lý bán hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý danh mục sản phẩm
Quản lý khách hàng
Quản lý hệ thống báo cáo
Quản lý chat & comment
Kết nối cty vận chuyển tự động
Tính năng Cấu hình & quản lý tài khoản
Không giới hạn người quản lý tài khoản 3 người Không giới hạn
Quản lý comment + inbox
Server riêng
Cấu hình khuyến mãi
Tự động ẩn comment sau khi nhận
Tự động ẩn số điện thoại sau khi nhận

Bạn đã sẵn sàng sử dụng myFace

Miễn phí sử dụng dịch vụ trong 1 năm

Bạn đã sẵn sàng sử dụng myFace? Dùng thử miễn phí