Gói Đồng

Miễn phí

Dùng thử
Quản lý đơn hàng
Quản lý danh mục sản phẩm + sản phẩm
Quản lý khách hàng
Quản lý hệ thống báo cáo
Quản lý chát & comment
Kết nối cty vận chuyển tự động
Số người quản lý tài khoản
3
Quản lý comment + inbox
Server riêng
Cấu hình khuyến mãi
Tự động ẩn comment sau khi nhận
Tự động ẩn số điện thoại sau khi nhận

Gói bạc

60000đ/tháng

Dùng thử
Quản lý đơn hàng
Quản lý danh mục sản phẩm + sản phẩm
Quản lý khách hàng
Quản lý hệ thống báo cáo
Quản lý chát & comment
Kết nối cty vận chuyển tự động
Số người quản lý tài khoản
5
Quản lý comment + inbox
Server riêng
Cấu hình khuyến mãi
Tự động ẩn comment sau khi nhận
Tự động ẩn số điện thoại sau khi nhận

Gói vàng

90000đ/tháng

Dùng thử
Quản lý đơn hàng
Quản lý danh mục sản phẩm + sản phẩm
Quản lý khách hàng
Quản lý hệ thống báo cáo
Quản lý chát & comment
Kết nối cty vận chuyển tự động
Số người quản lý tài khoản
Không giới hạn
Quản lý comment + inbox
Server riêng
Cấu hình khuyến mãi
Tự động ẩn comment sau khi nhận
Tự động ẩn số điện thoại sau khi nhận

Phí giao hàng cạnh tranh, các buổi tư vấn thường xuyên,
100% miễn phí dùng thử hệ thống đầy đủ tính năng...

Cơ hội dùng thử có thể kết thúc không như mong muốn