eCommerce đơn giản hơn cho tất cả mọi người

Khuyến Mãi.

Ở chức năng này có sẽ có 3 phần tạo khuyến mãi.

Bước 1: Bạn nhấp chuột vào ở góc trên bên trái màn hình, chọn “Khuyến Mãi”.

Hình 1: tạo khuyến mãi.

Bước 2: bạn chọn 1 trong 3 nhóm chương trình khuyến mãi mà shop mong muốn và nhấn tiếp "Tạo chương trình khuyến mãi".
 
Hình 2: tạo khuyến mãi.


 
1. Khuyến mãi Coupon Code: ở đây bạn có thể tạo coupon theo 3 dạng. Bạn có thể chọn dạng coupon liên quan cần tạo và sau đó nhập thông tin đầy đủ vào mục điền thông tin bên tay phải, kết thúc việc tạo coupon bằng việc nhấn “Lưu và xuất file Excel”.
 

Hình 2: tạo coupon.
 
2. Tạo quà tặng cho đơn hàng: ở đây bạn có thể tặng quà cho đơn hàng theo 3 dạng. Bạn có thể chọn dạng thích hợp và nhập thông tin cần thiết vào mục thông tin bên tay phải và sau khi bạn điền đầy đủ thông tin xong nhấn chọn “Lưu và kích hoạt chương trình”.


Hình 3: tạo quà tặng cho đơn hàng.
 

3. Tạo quà tặng cho sản phẩm: ở đây bạn có thể tặng quà cho sản phẩm theo 2 dạng. Bạn có thể chọn dạng thích hợp và nhập thông tin cần thiết vào mục thông tin bên tay phải và sau khi bạn điền đầy đủ thông tin xong nhấn chọn “Lưu và kích hoạt chương trình”.


Hình 4: tạo quà tặng cho sản phẩm.