eCommerce đơn giản hơn cho tất cả mọi người

Hướng Dẫn Sử Dụng myFace Từ A - Z.

Hướng Dẫn Đăng Ký & Đăng Nhập Ứng Dụng:

 
1. Đăng ký tài khoản ứng dụng:
 

Bước 1: bạn mở trình duyệt Web (Chrome, Firefox, IE, Opera..v.v).
 
Bước 2: bạn nhập đường link vào ô địa chỉ: https://myFace.vn, tiếp theo chọn “Dùng thử miển phí”.

Hình 1: đăng nhập vào ứng dụng.


Bước 3: ở bước này bạn sẽ nhập vào tên Gian hàng của bạn và tên giang hàng sẽ trở thành đường dẫn đến store của bạn trên trang shop.myFace.vn , số điện, email cá nhân và nhập 2 lần mật khẩu, sau khi bạn điền xong bạn nhấn “Tiếp tục”:
 

Hình 2: tạo tài khoản.


Bước 4: ở bước này bạn phải đọc kỹ các điều khoản quy định sử dụng ứng dụng myFace và sau khi đọc hết các điều khoản thì bạn nhấp vào ô  và nhấn “Tiếp tục” chuyển qua bước tiếp theo.
 

Hình 3: điều khoản và quy định của ứng dụng myFace.
 

Bước 5: ở bước này hệ thống myFace.vn sẽ xuất hiện lời chúc và cám ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng hệ thống của chúng tôi, và bạn nhấp “Tiếp tục” để hoàn tất quy trình đăng ký tài khoản.
 


Hình 4: lời chào và lời cảm ơn quý khác hàng.

 
Bước 6: vào đến hệ thống quản lý ứng dụng sẽ xuất hiện thông báo cho bạn biết phải cập nhật đầy đủ thông tin cho gian hàng.
 

Hình 5: hệ thống yêu cầu nhập thông tin của gian hàng trước.

 
Bước 7: Sau khi bạn nhập đầy đủ thông tin cho gian hàng của bạn thì hệ thống chuyển myFace.vn sẽ chuyển về trang Tab Đơn hàng.
 

Hình 6: trang Tab Đơn hàng.

 
Bước 8: bạn có thể nhấp vào “Tab Quản lý chung” để chuyển sang trang chủ của hệ thống quản lý và trên trang này gồm có 4 phần:

               Phần 1: Là nơi lưu lại tất cả các comment của các bài viết và inbox từ Fanpage, và nơi tương tác trực tiếp với khách hàng đang sử dụng Facebook. Và phần này sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết với Fanpage và sẽ có hiển thị phần này đang kết nối với Fanpage nào.

 

Hình 7 : phần tương tực tiếp với khách hàng.

               Phần 2: Hiển thị các đơn hàng nới nhất vừa được tạo bao gồm các thông tin như: mã đơn hàng, tên khách hàng, ngày giờ tạo đơn hàng, tổng giá trị đơn hàng. Và phần này sẽ là phần cố định không thay đổi khi chọn Fanpage để nết nối.

               Phần 3: là nơi hiển thị tổng số sản phẩm mà bạn đã tạo bao gồm cả các sản phẩm có trạng trái kích hoạt và không kích hoạt. Và hiển thị số lượng sản phẩm được đăng bán trên các kênh mà ứng dụng myFace kết nối.

 

Hình 8: phần hiển thị đơn hàng mới và tổng số sản phẩm.

               Phần 4: là nơi thống kê tất cả các đơn hàng phát sinh trong thời gian: ngày hôm nay, trong 1 tháng, trong 1 quý, và trong 1 năm, Và tổng doanh thu của tất cả các đơn hàng phát sinh.

 

Hình 9: phần thông kê đơn hàng và doanh thu..

 
2. Hướng dẫn đăng nhập:

 
Bước 1: vào trình duyệt Web và nhập đường dẫn như ở bước 1 đăng ký tài khoản.
 
Bước 2: bạn chọn “Đăng Nhập”.
 

Hình 1: đăng nhập.

 
Bước 3: có thể đăng nhập bằng 1 trong 2 cách mà bạn đã tạo tài khoản.
 

Hình 2: nhập thông tin để đăng nhập.

 
 
Bước 4: vào hệ thống ứng dụng và chuyển sang trang Tab Đơn hàng.
 

Hình 3: vào hệ thống quản lý.


3. Giới thiệu các tính năng trong ứng dụng:

a. Sản phẩm:

Tạo danh mục sản phẩm:


Bước 1: bạn vào “Sản Phẩm” trong Dashboard , kế tiếp chọn “Danh mục sản phẩm” , kế tiếp chọn "Danh mục sản sản phẩm" =>  Chọn “Tạo danh mục sản phẩm mới”.
 


Hình 1: tạo danh mục sản phẩm.
 

Bước 2: chọn nhóm ngành hàng, và đặt tên cho danh mục sản phẩm, cuối cùng chọn tình trạng cho danh mục mới vừa tạo là “Kích hoạt” để danh mục đó có thể tạo sản phẩm. Nhập đầy đủ thông tin chọn “Tạo danh mục sản phẩm mới” để tạo ra danh mục sản phẩm cần thiết.
 


Hình 2: tạo danh mục sản phẩm.
 

Tạo sản phẩm:


Bước 1: chọn “Sản Phẩm”  trong Dashboard, kế tiếp chọn “Sản phẩm” => Chọn “Tạo sản phẩm mới”.
 


Hình 3: tạo sản phẩm.

 
Bước 2: bạn đưa hình ảnh sản phẩm lên, đặt tên cho sản phẩm,chọn nhóm ngành hàng, viết thông tin về sản phẩm, cuối cùng chọn tình trạng cho sản phẩm mới vừa tạo là “Kích hoạt” để sản phẩm đó sẵn sàng được đăng lên gian hàng. Nhập đầy đủ thông tin chọn “Lưu sản phẩm” để tạo sản phẩm mới.
 


Hình 4: tạo sản phẩm mới.

 
b. Đơn hàng
: với chức năng này thì có 4 phần.
 
+ Quản lý đơn hàng:
 
_ Khi khách hàng chọn sản phẩm và đặt mua trực tiếp trên fanpage thành công thì đơn hàng của khách hàng đó sẽ được tạo và lưu trữ trong phản quản lý đơn hàng. Tìm kiếm đơn hàng là 1  tiện ích trong phần quản lý đơn hàng mục đích là tìm kiếm các đơn hàng cũ và bị thất lạc.


Hình 1: chức năng đơn hàng.
 

+ Tạo mới đơn hàng: có 3 cách.
 

Cách 1:

 
Bước 1: bạn vào “Quản lý chung/ Chat & Ẩn Comment” trong Dashboard à chọn một trong những phần chat hay comment à Xuất hiện thông tin gian hàng và tiếp theo đó bạn nhấp vào “Tạo đơn hàng”.
 

Hình 2: tạo đơn hàng cách 1.

 
 
Bước 2:
   _ Xuất hiện cửa sổ cho bạn nhập tên sản phẩm bằng cách nhập vào ô “Nhập vào tên sản phẩm”, và thông tin người mua hàng.
 

Hình 3: nhập sản phẩm và thông tin người mua hàng cách 1.

   _ Đối với các khách hàng có địa chỉ thuộc khu vực nội thành thì bạn sẽ có 2 thình thước vận chuyển, bằng cách nhấp chọn  ở phí vận chuyển.
 

 

                          + Giao hàng hỏa tốc với phí là 27,000 (giao hàng trong 24h).

                           + Giao hàng bình thường 13,000(giao hàng trong 2 - 3 ngày).

 
Bước 3:
   _Ở bước này bạn chọn 1 địa chỉ lấy hàng (nếu gian hàng của bạn có nhiều địa chỉ khác nhau thì bạn phải chọn 1 địa chỉ duy nhất để cho nhân viên giao nhận đến lấy hàng/ sản phẩm và đem đi giao hàng/sản phẩm cho người mua hàng).
 
   _Chọn phương thức thanh toán. Và trong phần này cũng sẽ hiển thị cước phí vận chuyển mặc định của công ty giao nhận(cước phí này sẽ theo đổi theo từng khu vực ví trí của người mua hàng).
 
   _ Chọn hình thức vận chuyển đối với những khách hàng có địa chỉ trong khu vực nội thành Hồ Chí Minh.

Hình 4: chọn địa chỉ lấy hàng và phương thức thanh toán.

 
Bước 4:
   _ Bước tiếp theo là bước bạn kiểm tra lại thông tin địa chỉ của người mua hàng và sản phẩm lần cuối trước khi hoàn tất quá trình tạo đơn hàng.
 
   _ Thời gian dự kiến sẽ giao hàng hiển thị tùy theo khu vực
 
   _ Sau khi kiểm tra xong bạn chọn “Hoàn tất đơn hàng” để lưu đơn hàng.
 

Hình 5: kiểm tra đơn hàng trước khi hoàn tất.
 

Cách 2:

 
Bước 1:Bạn vào “Khách hàng”à nhấp chọn vào tên bất kỳ khách hàng cần tạo đơn hàng.
 

Hình 6: tạo đơn hàng cách 2.

 
Bước 2: Trong phần chi tiết khách hàng bạn nhấp chọn “Tạo đơn hàng mới”.
 

Hình 7: tạo đơn hàng cách 2.

 
Bước 3: bạn nhấp “+ Thêm sản phẩm” sau đó bạn nhập tên sản phẩm cần bán và nhập xong rồi chọn “thêm”, sau khi chọn xong sản phẩm bạn nhấn “tiếp tục”.
 

Hình 8: thêm sản phẩm vào đơn hàng.

 
Bước 4: ở bước này bạn cũng phải chọn phương thức thanh toán và địa chỉ lấy như ở cách 1. Nhưng không cần phải nhập lại thông tin người mua hàng, vì bạn tạo đơn hàng trong phần “Khách hàng” mà các khách hàng này đã từng giao dịch nên thông tin sẽ được lưu lại.
 

Hình 9: chọn địa chỉ lấy hàng và phương thức thanh toán.

 
Bước 5: Cuối cùng bạn kiểm tra lại thông tin địa chỉ của người mua hàng và sản phẩm lần cuối trước khi hoàn tất quá trình tạo đơn hàng. Sau khi kiểm tra xong bạn chọn “Cập nhật và lưu đơn hàng” để lưu đơn hàng.
 

Hình 10: kiểm tra lại thông tin trước khi hoàn tất tạo đơn hàng.
 

Cách 3:
 

 Bước 1: bạn vào “Đơn hàng” trong phần “Xem Đơn hàng”.
 


 

Hình 11: tạo đơn hàng cách 3.
 

Bước 2: tiếp theo bạn chọn “Tạo đơn hàng mới”.
 

Hình 12: tạo đơn hàng mới.

           
Bước 3: tìm kiếm sản phẩm cần bán để thêm vào đơn hàng, sau khi chọn xong nhấn “tiếp tục”.
 


Hình 13: thêm sản phẩm vào đơn hàng.

 

Bước 4:ở bước này bạn phải nhập đầy đủ thông tin và địa chỉ của người mua hàng để giao hàng. Sau đó nhấn “Tiếp tục”.
 

Hình 14: nhập thông tin khách hàng.

 
Bước 5: Kiểm tra lại thông tin sản phẩm và thông tin người mua hàng 1 lần nữa chọn “Cập nhật và lưu đơn hàng”. Vậy là hoàn tất quá trình tạo đơn hàng mới.
 


Hình 15: hoàn tất tạo đơn hàng mới.

 

+ Xem lịch sử giao hàng:

Bước 1: bạn vào “Đơn hàng” à “Xem đơn hàng”nhấp chọn bất kỳ các đơn hàng.

   Lưu ý: bạn có thể nhấp chọn vào mã đơn hàng hoặc nhấp vào  để xem chi tiết đơn hàng.
 


Hình 1:  chọn đơn hàng cần xem lịch sử giao hàng.

 
Bước 2: sau bạn nhấp chọn đơn hàng cần xem lịch sử giao hàng xong tiếp theo bạn nhấp chọn phần “Lịch sử giao hàng” của đơn hàng đó.
 

Hình 2: xem lịch sử giao hàng của đơn hàng.


Bước 3: có 2 trường hợp.

     _ Trường hợp 1: Những đơn hàng nào có mã vận chuyển thì sẽ xuất hiện thông tin lịch sử giao hàng của đơn hàng đó.
 

Hình 3: lịch sử giao hàng của đơn hàng có mã vận chuyển.

 
    _ Trường hợp 2: Những đơn hàng nào chưa có mã vận chuyển thì sẽ xuất hiện thông báo chưa có thông tin lịch sử giao hàng.
 
 
+ Điều chỉnh đơn hàng:

Bước 1: bạn vào “Đơn hàng” à “Xem đơn hàng”nhấp chọn bất kỳ đơn hàng nào cần điều chỉnh.

*** Lưu ý: bạn có thể nhấp chọn vào “” đơn hàng hoặc nhấp vào "Xem" để xem chi tiết đơn hàng.
 

Hình 1: chọn đơn hàng cần điều chỉnh.

 
Bước 2: Chọn “Sửa đơn hàng”. Ở bước này bạn có thể điều chỉnh số lượng và sản phẩm. Sau khi điều chỉnh xong chọn “Tiếp tục”.
 

Hình 2: điều sản phẩm và số lượng.

 
Bước 3: điều chỉnh thông tin người mua hàng, sau khi điều chỉnh xong chọn “Tiếp tục”.
 

Hình 3: điều chỉnh thông tin người mua hàng.

 
Bước 4: xác nhận lại các thông tin đã điều chỉnh, xác nhận xong bạn nhấp chọn “Cập nhật và lưu đơn hàng”.
 

Hình 4: xác nhận thông tin đã điều chỉnh.

 
+ Yêu cầu hổ trợ đơn hàng:
 
_ Trong phần hổ trợ đơn này sau khi khách hàng của bạn đặt hàng thì sẽ có 1 mã đơn hàng, và khách hàng vào gian hàng của bạn nhập vào mã đơn hàng để theo dõi đơn hàng này đang ở trạng thái nào và khách có thể chọn vào Yêu Cầu Hổ Trợ Đơn Hàng để cần được bạn hổ trợ. Thì các yêu cầu hổ trợ đơn hàng của khách hàng sẽ được lưu vào  “Yêu Cầu Hổ Trợ Đơn Hàng”.
 
Bước 1: bạn vào “Đơn hàng” trong Dashboard.
 
Bước 2: tiếp theo bạn đó nhấp vào “Yêu cầu hổ trợ đơn hàng”. Ở đây bạn sẽ thấy được tất cả các đơn hàng nào cần được hổ trợ. Và ở đây các đơn hàng cần được hổ trợ sẽ có 2 trạng thái.
 

Hình 1: danh sách đơn hàng yêu cầu hổ trợ.

 
      +++Trạng thái 1: là trạng thái chưa được hổ trợ yêu cầu, ở trạng thái này bạn sẽ thấy có những đặc điểm của đơn hàng cần được hổ trợ như sau: phần để bạn trả lời yêu cầu cho khách hàng của bạn và có nút “Trả lời”.
 

Hình 2: trạng thái đơn hàng cần được hổ trợ.

 
     +++Trạng thái 2: là trạng thái đã được hổ trợ yêu cầu, ở trạng thái này bạn sẽ thấy không có những đặc điểm của đơn hàng đã được hổ trợ như sau: phần để bạn trả lời yêu cầu cho khách hàng của bạn và có nút “Trả lời”.
 

Hình 3: trạng thái đơn hàng đã được hổ trợ.

 
Bước 3: là bước phải trả lời và giải quyết các yêu cầu của các đơn hàng cần được hổ trợ.
 

c. Khách hàng: với chức năng này thì cũng có 2 phần.

+ Danh sách khách hàng:
 
_ Khi khách hàng chọn sản phẩm và đặt mua trực tiếp trên fanpage thành công thì thông tin của khách hàng đó sẽ được tạo và lưu trữ trong phản quản lý danh sách khách hàng. Để tiện việc quản lý khách hàng.
 

Hình 1: danh sách khách hàng.
 

+ Tạo khách hàng mới:
 
Bước 1: bạn vào “Khách hàng” trong Dashboarb, kế tiếp chọn “Tạo khách hàng mới”.
 

Hình 2: tạo khách hàng mới.

 
Bước 2: bạn nhập điền đầy đủ thông tin của khách hàng.
 

Hình 3: nhập thông tin khách hàng mới.

 
Bước 3: sau khi nhập thông tin khách hàng xong rồi bạn chọn “Tạo khách hàng”. Vậy là hoàn tất thao tác tạo khách hàng mới.
 

d. Báo cáo:

_ Ở phần chức năng này sẽ có 4 phần để báo cáo: Đơn Hàng, Vận Chuyển, Đơn Hàng, Khách Hàng.
 
_ Trong phần báo cáo đơn hàng: báo cáo bình thường là báo cáo tổng quát bao gồm báo cáo Sử dụng mã coupon và báo cáo Theo ngành hàng

_ Trong mỗi phần này sẽ cho ta chọn từng tiêu chí cần thiết để xuất ra báo cáo. Ở đây sau khi chọn tiêu chí xong thì chọn “Xuất Excel” và file báo cáo bằng excel sẽ được thực hiện.
 

Hình 1: chọn tiêu chí để xuất báo cáo.


4. Tạo gian hàng để kết nối Facebook:

a. Trong hệ thống quản lý ứng dụng myFace:

_ Ở phần tạo gian hàng này bạn phải sẽ vào tạo Sản Phẩm trước và mới tạo được gian hàng.
 
Bước 1: bạn nhấp chuột vào hình đại diện ở góc trên bên phải màn hình, rồi chọn “Kênh bán hàng”.
 

Hình 5: tạo giang hàng trên fanpage.

 
Bước 2: chọn “Kết nối với facebook”.
 

Hình 6: kết nối facebook.

Bước 3:
    o   1 đặt tên cho gian hàng và tải hình ảnh đại diện,
    o   Tải banner cho gian hàng.
    o   Cuối cùng chọn sản phẩm hay nhóm sản  đã tạo và cần giới thiệu lên gian hàng.
 

Hình 7: tạo gian hàng trên fanpage.

 
Bước 4: chọn “Kích hoạt và lưu kết nối với Facebook” là hoàn tất thao tác tạo gian hàng trên Fanpage của Facebook.
 
Bước 5: xem gian hàng mới vừa tạo trên Facebook.
 

Hình 8: kiểm tra gian hàng trên facebook

 
Bước 6: kiểm tra gian hàng và sã phẩm đã được hiển thị trên Fanpage.
 

Hình  9: gian hàng và sản phẩm đã đăng trên Fanpage.

b. Cấu hình gian hàng trên Fanpage:

Bước 1: sau khi bạn đưa sản phẩm lên Fanpage, thì bạn phải tùy chỉnh lại phần Tab có chứ sản phẩm. Thì bạn vào Fanpage của bạn chọn "More" rồi tiếp đến bạn chọn "Manage tab".
 

 
Bước 2: bạn chọn Tab mà bạn đã đặt tên dưới hệ thống quản lý của myFace di chuyển ra ngoài, để tab đó được hiển thị.
 

 
Bước 3: sau khi di chuyển Tab có chứ sản phẩm đến vị trí cần hiển thì bạn chọn "Save" để lưu lại thao tác.
 
 
5. Cấu hình gian hàng:

5.1 Thông tin gian hàng:
 
Bước 1: nhấp chuột vào hình đại diện ở góc trên bên phải màn hình, rồi chọn “Thông tin chung & tài khoản”.
 

Hình 1: quản lý thông tin gian hàng.

 
Bước 2: bạn có thể nhập đầy đủ thông tin về gian hàng của mình nếu thiếu hoặc có thể thay đổi thông tin của gian hàng. Và có thể thêm địa chỉ lấy hàng (kho hàng) bằng cách nhấp chọn   .
 

Hình 2: nhập thông tin gian hàng.

 
Bước 3: sau khi nhập thông tin xong chọn”Cập nhật thông tin”.
 
5.2 Quản lý tài khoản: trong phần quản lý tài khoản này có 2 phần chính:
 
5.2.1 Thay đổi gói dịch vụ và gia hạn dịch vụ:
 
Bước 1: chọn “Thay đổi gói dịch vụ”.
 

Hình 1: thay đổi gói dịch vụ.

 
Bước 2: chọn gọi dịch vụ thích hợp.
 

Hình 2: các gói dịch vụ.
 

Bước 3: chọn gói dịch vụ thích hợp xong chọn “Đồng ý thay đổi dịch vụ”.
 
Bước 4: ở bước này ta thực hiện thanh toán và có thể chọn 1 trong 2 phương thức thanh toán. Xem hướng dẫn cách thức thanh toan cho cả 2 cách và sau khi chọn xong thì chọn “Xác nhận”.
 

Hình 3: chọn phương thức thanh toán.
 

Bước 5: gia hạn gói dịch vụ.
 

Hình 4: gia hạn gói dịch vụ.

 
Bước 6: sau khi chọn “Gia hạn gói dịch vụ” thì bạn cũng phải chọn phương thức thanh toán tương tự như ở bước 4.
 
5.2.2 Chia sẽ quyền quản trị:
 
Bước 1: chọn “Thêm quản trị viên”.
 

Hình 1: thêm quản trị viên.

 
Bước 2: ở bước này bạn phải điền đầy đủ thông tin và chọn quyền hạn để cấp cho quản trị viên.
 

Hình 31: nhập thông tin quản trị viên.

 
Bước 3: sau khi bạn nhập xong thông tin chọn”Tạo mới quản tri viên” mới. Hoàn tất thao tác chia sẽ quyền quản trị.
 
5.3 Quản lý vận chuyển:

_ Trong chức này đã được tích hợp sẵn với 1 công ty giao nhận hàng hóa hàng uy tính hàng đầu ở Việt Nam.

_ Cước phí vận chuyển hàng hóa sẽ có 2 phần cho ta lựa chọn:
 

  • Cước phí mặc định của công ty giao nhận. 

  • Cước phí thay đổi: là bạn có thể thay đổi cước phí vận chuyển theo ý bạn mong muốn.

 
Bước 1: chọn “thiết lập khu vực và phí vận chuyển riêng”.
 
Bước 2: có thể chọn bất cứ khu vực nào để giao hàng bằng cách chọn khu vực vận chuyển đơn hàng kiếp tiếp chọn “Thêm mới khu vực”.
 
Bước 3: chọn vị trí giao hàng theo từng khu vực mà định cước phí.
 
Bước 4: chọn “Lưu cước phí vận chuyển”. Hoàn tất thao tác thay đổi cước phí.

Hình 1: tạo cước phí vận chuyển.

 
5.4 Tạo khuyến mãi:

_ Ở chức năng này có sẽ có 3 phần tạo khuyến mãi:
 

  • Tạo mã Coupon: ở đây coupon sẽ được tạo theo 3 nhóm. Nhập thông tin cần thiết cho nhóm nào cần tạo coupon và sau khi tạo xong chọn “Lưu và xuất file Excel”.

 

Hình 1: tạo coupon cho mỗi nhóm.

  

  • Tạo quà tặng cho đơn hàng: ở đây quà tặng sẽ được tạo theo 3 nhóm. Nhập thông tin cần thiết cho nhóm nào cần được tặng quà và sau khi tạo xong chọn “Lưu và xuất file Excel”.

 

Hình 2: tạo quà tặng cho đơn hàng.

 

  • Tạo quà tặng cho sản phẩm: ở đây quà tặng sẽ được tạo theo 2 nhóm. Nhập thông tin cần thiết cho nhóm nào cần được tặng quà và sau khi tạo xong chọn “Lưu và xuất file Excel”.

 

Hình 3: tạo quà tặng cho sản phẩm.

 
 
5.5 Ẩn Comment:

_ Ở chức năng này bạn có thể ẩn tất cả các comment của các bài viết trên fanpage của mình.
 
Bước 1: chọn “Ẩn Comment”.
 
Bước 2: bạn nhấp chọn vào ô “Ẩn comment” xuất hiện dấu check là các comment đã được ẩn đi.
 
Bước 3: chọn “Lưu”, hoàn tất thao tác Ẩm comment.
 


Hình 1: ẩn comment.