eCommerce đơn giản hơn cho tất cả mọi người

Thay Đổi Gói Dịch Vụ/Gia Hạn Gói Dịch Vụ.

Bước 1: bạn sẽ có 2 gói dịch vụ “Miễn Phí” và “Thu phí”, nếu bạn đang sử dụng 1 trong 2 gói dịch vụ mà muốn đổi sang gói dịch vụ còn lại thì bạn chọn “Cấu hình” và nhấn chọn tiếp "gói dịch vụ".
 

Hình 1: thay đổi gói dịch vụ.

Bước 2: bạn chọn "Gia hạn" hoặc "Nâng cấp gói dịch vụ" theo nhu cầu cần thiết của bản thân. myFace có liệt kê cụ thể các tính năng hỗ trợ đi kèm so sánh khi bạn chọn từng gói dịch vụ.
 
 
Hình 2: các gói dịch vụ.
 
Bước 3: chọn tiếp thời hạn sử dụng gói dịch vụ và hình thức thanh toán phí dịch vụ tương ứng.
 

Hình 3: chọn thời gian sử dụng và phương thức thanh toán.

 
 
Bước 4: sau khi chọn xong hình thức thanh toán nhấn tiếp “Xác nhận”để hoàn tất.
 
Ngoài ra, chủ shop cũng có thể liên hệ trực tiếp cùng bộ phận chăm sóc khách hàng myFace qua hotline 1900636798 hay email hotro@myface.vn để được hỗ trợ ngay việc nâng cấp/gia hạn gói dịch vụ trong trường hợp không muốn tự thao tác hoặc thao tác không thành công.