eCommerce đơn giản hơn cho tất cả mọi người

Tài liệu hướng dẫn sử dụng / 4 - Bán hàng / Tạo đơn hàng

Để tạo đơn hàng cần phải lưu ý: Ta chỉ cần gõ tên hoặc mã sản phẩm, có thể gõ tối thiểu 2 ký tự đầu, hệ thống sẽ tự động liệt kê cho ta lựa chọn. Chọn sản phẩm bằng nhấp chuột hoặc nút lên xuống trên bàn phím.

Bao gồm:

Hình thức:thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ.

Tiền hàng: Hệ thống đã tính.

Giảm giá:tại đây ta có thể linh động giảm theo phần trăm giá trị món hàng hoặc giảm một số tiền cụ thể.

Tổng cộng: Hệ thống đã tính.

Đã thanh toán: số tiền khách hàng đã thanh toán cho món hàng.

Còn nợ: số nợ còn lại.

Sau đó ta có 4 lựa chọn:

Lưu tạm: chỉ lưu bản nháp, không được xem là một đơn hàng.

Lưu:sau khi lưu, hệ thống tự động cập nhật thêm một đơn hàng.

Hủy: hủy đơn hàng.