KPI - Xét thế nào là "Chuẩn"

Là người sở hữu một cửa hàng online, bạn có bao giờ tự xét KPI cho hiệu suất làm việc của mình? Nếu chưa, hãy khám phá lời diễn giải của myFace về định nghĩa và những lợi ích của việc xây dựng KPI phù hợp qua Infographic dưới đây nào!

Nguồn: Pinterest