Mang đến cho bạn tiện ích vượt trội

myFace giúp bạn đơn giản hóa việc quản lý bán hàng online.
Giúp bạn bán hàng khắp mọi nơi nhưng quản lý tập trung một chỗ và trên một công cụ duy nhất.

Phát triển việc kinh doanh của bạn

myFace giúp bạn xử lý và quản lý tất cả mọi việc, từ tạo đơn hàng, quản lý giao hàng, quản lý khách hàng, tạo chương trình khuyến mãi cho đến báo cáo bán hàng chỉ trên một công cụ.

Chúng tôi đã xử lý hơn 27,831 đơn hàng, mang lại doanh thu trên 6,546,574,539 VNĐ cho hơn 6,892 chủ shop

Bạn còn chờ đợi gì nữa. Sử dụng myFace ngay hôm nay và để myFace phục vụ bạn.